Verhuurder

Phidec Vastgoed Beheer B.V. profileert zich op de markt als vastgoedbeheerder van onroerende zaken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het verhuren van woonruimten (zelfstandig of niet-zelfstandig), winkelpanden, kantoorruimten, garageboxen en parkeerplaatsen.

Phidec Vastgoed Beheer B.V. heeft namens diverse beleggers en particulieren een groot aantal objecten in beheer van Maastricht tot en met Roosendaal.

Het beheer omvat naast het zoeken van een passende huurder en het vervaardigen van de hierbij benodigde contracten, het technisch en financieel beheer van onroerende zaken.

Er dient een speciale huurincassorekening op naam van de eigenaar/verhuurder te worden geopend waarop de huurders maandelijks per vooruitbetaling de huur op dienen over te maken. Wij zullen aldus nimmer op onze eigen bankrekening uw huren innen! Bij andere verhuurorganisaties kan financieel wanbeleid van de eigen organisatie van invloed zijn op uw eigen portemonnee!

Voor alle zaken omtrent het onderhavige huurobject, dienen de huurders zich rechtstreeks tot ons te wenden.
Het is ons doel de eigenaar/verhuurder zoveel mogelijk werk uit handen te nemen en te ontlasten.
Natuurlijk kunt u zich als eigenaar/verhuurder wel op ieder gewenst moment op de hoogte brengen van de stand van zaken. Wij bieden de eigenaar/verhuurder de mogelijkheid om op ieder gewenst moment via onze website met behulp van een unieke inlogcode in te loggen en toegang te krijgen tot alle informatie omtrent het huurobject en het hierover gevoerde beheer. Dit in tegenstelling tot veel andere verhuurorganisaties die bijvoorbeeld slechts één maal per maand inzage geven.

Phidec Vastgoed Beheer B.V. garandeert transparantie, korte communicatielijnen voor alle partijen en een grote mate van flexibiliteit.

Voor een vrijblijvend gesprek met Philippe Loyen over een eventuele samenwerking kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 045-7116223 of per email via info@phidec.nl

Be Sociable, Share!
Phidec Vastgoed Beheer - Geerstraat 42a - 6411 NS Heerlen - Tel.: 045 711 62 23 - Email: info@phidec.nl